Ngôn ngữ VietnameseEnglish

YenNhung Candy


CƠ SỞ SẢN XUẤT KẸO YẾN NHUNG
Địa chỉ: Số 2/17 - Khu Phố 1 - Phường Tân Mai - Tp Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-(0)61-3813148    - Fax: 84-(0)61-3813551
Email: yennhungcandy@hcm.vnn.vn
Website: www.yennhungcandy.vn