Ngôn ngữ VietnameseEnglish

YenNhung Candy
Sản phẩm Yến Nhung đã được xuất khẩu sang các nước nào?

Sản phẩm Yến Nhung đã được xuất khẩu sang các nước trên thế giới như: Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Ba lan, Úc, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Trung Quốc …


Phương thức giao hàng và thanh toán áp dụng cho hàng xuất khẩu trực tiếp?

1/ Bên mua đặt cọc 50% trị giá hợp đồng khi ký kết hợp đồng xuất khẩu

2/ Bên bán làm thủ tục xuất khẩu hàng, fax bộ chứng từ xuất cho bên mua

3/ Bên mua chuyển khoản 50% trị giá hợp đồng còn lại cho bên bán

4/ Bên bán gửi bộ hồ sơ xuất khẩu gốc cho bên mua bằng đường hàng không để bên mua nhận hàng


Tại Việt Nam, có thể mua sản phẩm Yến Nhung ở đâu?

Sản phẩm Yến Nhung hiện đang được bán trong các hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam như: Metro, BigC, Coop Mark, Maxi Mark....


Đặt câu hỏi